افتخارات ستاک

  • چهار گواهی ثبت اختراع در زمینه تجهیزات گازسوز
  • واحد نمونه سازمان ملی استاندارد در سال های ۱۳۸۷ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۷
  • واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶
  • تأییدیه از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای تولید گاورنر
  • عضو انجمن احتراق ایران
  • مشارکت در تدوین ۴ استاندارد در زمینه تجهیزات گازسوز
  • همکار اداره استاندارد در زمینه شیر کنترل گاز ، گاورنر و ترموکوپل
  • دارای دو پروانه استاندارد اجباری و چهار پروانه استاندارد تشویقی